Reklam med adderad känsla!
Med sitt synsätt från filmen ger medieföretaget Pong AB alla produktioner en stark känslodimension. De anlitas av de stora reklambyråerna men jobbar också direkt mot stora företag som Volvo, Gambro eller DHL, för att nu nämna några.
Åt Volvo Penta har de exempelvis gjort skärmar med pekskärmsinnehåll och som sedan vandrat runt på utställningar.
– Det är svårt att sälja något på rena faktafördelar. Därför försöker vi addera känsla till reklambudskapet och använder oss av flera tekniska plattformar, säger Mats Blysing på Pong.

På Pong ser man det som viktigt att frångå traditionella arbetssätt. För att få fram känslan måste man ta ut svängarna ibland. I andra fall är arbetet att försöka förverkliga en idé från reklambyrån så exakt man kan, att hålla sig till grundkänslan och renodla den.
– Vi vill inte bli för stora, säger Mats. Vi måste vara tajta när vi jobbar tillsammans. Det blir svårare och mer utvattnat ju fler man är som ska försöka komma fram till ett gemensamt tankesätt.


PONG AB

Bransch:
Media

Telefon: 031-76088


Email:
mats@pong.se

Hemsida:
pong.se

Adress:
PONG AB
Kungsgatan 38-40
41119 Göteborg

| 13 SENASTE FÖRETAGEN